BIO-info

Fra toppen – Uke 7: Vanskelig rekruttering?

På Høyden gjengir en artikkel fra Universitetsavisa om den «problematiske» rekrutteringen av vitenskapelig ansatte. Ved UiB har nærmere 60% av alle professorer og førsteamanuenser sin grad fra UiB. Dette er litt lavere enn UiO, og litt høyere enn NTNU og UiT. Er dette problematiske tall? Diskusjonen går både i Norge og Sverige. Nobelpriservinner Edvard Moser antydet noe av det samme i sitt foredrag under BFS-arrangementet i Aulaen i desember. Her sa han at innavl er universitetets verste fiende. Mener han at vi skal innføre yrkesforbud for institusjonens egne kandidater? Skal egenutviklete talenter være avskåret fra stilling ved vår institusjon? Er det ikke vitenskapelig kvalitet og egnethet som skal avgjøre hvem som skal rangeres først, ikke adressen på doktorgradsdiplomet?

Det er i hvert fall tvilsomt om prosentandel eksternt rekrutterte kan være et mål på kvalitet. Andre faktorer som faglig tyngde på egen utdanning, vertsbyens attraktivitet og institusjonens evne til å virke tiltrekkende som arbeidsplass spiller også inn. Det er neppe et godt tegn hvis ingen av våre egne kandidater ønsker å søke jobb på UiB eller BIO!

BIO ligger omtrent på det nasjonale nivået, eller litt over. Vår siste rekruttering skjedde i fakultetsstyremøtet 4. februar. Her fikk vi anledning til å tilsette både Anne Elisabeth Bjune og Alistair Seddon som førsteamanuenser i paleoøkologi. Anne er vår egen, med doktorgrad fra BIO, mens Alistair har sin doktorgrad fra Oxford. Dermed er vi på 50% egenrekruttering i denne runden. Men jeg kan forsikre alle om at det har vært en grundig og rettferdig prosess. Velkommen skal de være begge to!

Alistair seiler dessuten opp som en sterk kandidat til Årets artikkel på julefesten, med førsteforfatterskap på en Nature-artikkel denne uken. Arbeidet omfatter jordens klimafølsomhet, og er omtalt flere steder allerede. Gratulerer med den også, Alistair, Kathy Willis og medforfattere!

Vi omtalte Katten-elevene som deltok i runde 2 av Biologi-OL her for noen uker siden. Denne uken ble det klart at de to elevene som var på besøk hos BIO, MBI og Skolelaboratoriet for å bli coachet foran prøven, besto med glans. Gratulerer til Marie Hauge og Kristin Skåtun Hannestad som begge er gått videre til den nasjonale finalen i Oslo i april! Vi skal se hva vi kan få til av hjelp med forberedelser til den også!

Hilsen AndersGoksøyr_UiB_Senneset

1 comment for “Fra toppen – Uke 7: Vanskelig rekruttering?

  1. Audrey
    februar 23, 2016 at 10:21 am

    I miss having a link to BIO-info from the institute’s homepage – I would like to be able to hop here, instead of going to the archived issues only.
    Also, it seems unnecessarily difficult to find the email of BIO-info to send it new items. The previous version had this at the top of every issue, and it would be useful to have it easily accessible in this version too

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *