BIO-info

Kommende aktiviteter – Uke 23

 

Disputas Julia Endresen Storesund: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord»
Julia Endresen Storesund disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord»
Veilere: Ruth-Anne Sandaa, Lise Øvreås, T. Frede Thingstad og  Jessica L. Ray.
Bedømmelseskomite: Førsteamanuensis Ian Hewson (Cornell University, USA), forsker Eva Sintes (University of Vienna, Østerrike) og forsker Ida Helene Steen (Senter for geobiologi, Universitetet i Bergen).
Leder av disputasen: Professor emerita Vigdis Lid Torsvik (Universitetet i Bergen).
Tid og sted: Fredag 17. juni 2016, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

 

Ph.d. Midtveisevaluering Alejandro Mateos Rivera: Methane cycle in glacial ecosystems: monitoring diversity and activity of methanotrophs in proglacial areas.
Alejandro Mateos Rivera vil presentere status og fremdrift for sitt ph.d. prosjekt.
Veilere: Lise Øvreås, Kai Finster og Jacob C. Yde
Evalueringspanel: Professor Gunnar Bratbak(leder), Professor Nils-Kåre Birkeland og Førsteamanuensis Håkon Dahle
Tid og sted: Tirsdag 14. juni kl. 09:15, Lille Auditorium, datablokken, HIB.

 

Ph.d. prøveforelesning Ranveig Ottøy Olsen: «Impact of invasive species on coastal ecosystems»
Evalueringskomite: Førsteamanuensis Kjersti Sjøtun, Førsteamanuensis Svein Rune Erga og Professor Jorun K. Egge
Tid og sted: Torsdag 16. juni, kl. 12:15, i Lite auditorium HIB.

 

Alle interesserte er velkommen!

 

 

Mastereksamer

Anne Vesterdal Tjessem: Vekststudie av Pasteurella sp. isolert fra oppdrettet rognkjeks, Cyclopterus lumpus.
Anne Vesterdal Tjessem holder tirsdag 14. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.
Veileder: Øyvind B. Vågnes, Vaxxinova, Duncan Colquhoun . Internsensor: Eric Thompson. Sensor: Stein Mortensen, HI.
Tid og Sted: Tirsdag 14. Juni , kl. 13:15, Lille aud. , HIB.

 

Martin Røed: Eksperimentell smitte med Paramoeba perurans og AGD utvikling hos Atlantisk laks (Salmo salar, L). En komparativ studie av virulens hos klonede isolater av P. perurans
Martin Røed holder onsdag 15. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.
Veileder: Are Nylund.
Internsensor: Mark Powell. Sensor: Stein Mortensen, HI.
Tid og sted: Onsdag 15. Juni, kl. 10:15, Seminarrom K1, Biologen

 

Lisa Marie Leknes: Effekt av ulike immuniseringsregimer mot pankreassykdom (PD) hos Atlantisk laks (Salmo salar L.), og betydningen av lakselus (Lepeophtheirus salmonis Krøyer) som stressfaktor ved immunisering. Lisa Maria Leknes holder onsdag 15. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.
Veileder: Are Nylund.
Internsensor: Mark Powell.
Sensor: Stein Mortensen, HI.
Tid og sted: Onsdag 15. Juni, kl. 13:15, Seminarrom K1, Biologen

 

Didrik Hjertaker Grevskott: Antibiotic resistance among bacteria in the Enterobacteriaceae family isolated from bivalve molluscs harvested from Norwegian waters
Didrik Hjertaker Grevskott holder tirsdag 14. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Havbruksbiologi.
Veileder: Bjørn Tore Lunestad, Cecilie Smith Svanevik.
Internsensor: Ivar Hordvik.
Sensor: Henning Sørum, NMBU.
Tid og sted: Tirsdag 14. Juni, kl. 10:15, Møterom Sildetønnen, NIFES, Nordnes.

 

Sverre Magnus Petersen: Feeding response to fish feed diets in Ciona intestinalis; implications for IMTA
Sverre Magnus Petersen holder tirsdag 14. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Havbruksbiologi.
Veileder: Thorolf Magnesen, Christoffer Troedsson .
Internsensor: Sigrunn Eliassen. Sensor: Sveinung Fivelstad, HiB
Tid og Sted: Tirsdag 14. Juni , kl. 14:15, Seminarrom K1, Biologen.

 

Endre Karlsen: Yersinia ruckeri isolert fra Atlantisk laks (Salmo salar L.) i Norge. Karakterisering og innledende studier av biofilmdannelse.
Endre Karlsen holder onsdag 15. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.
Veileder: Vaxxinova, Duncan Colquhoun.
Internsensor: Sussie Dalvin.
Sensor: Nina Sandlund, HI.
Tid og sted: Onsdag 15. Juni , kl. 13:15, Kursrom 439C1, 4 etasje, Molkylærbiologisk institutt.

 

Ingeborg Bjerkvik Alnes: Påvirker tidspunktet for beriking av oppvekstmiljøet romlig læring hos unglaks (Salmo salar)?
Ingeborg Bjerkvik Alnes holder tirsdag 14. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – Marinbiologi.
Veiledere: Anne Gro Vea Salvanes, Knut Helge Jensen.
Eksternsensor: Olav Moberg, Fiskeridirektoratet.
Internsensor: Leif Nøttestad.
Tid og sted: 14. juni, kl 10:15 på K3.

 

Sondre Lode: Praksisens betydning for utvikling av profesjonell kompetanse
En kvalitativ studie på læring i praksis ved Profesjonsstudium i fiskehelse
Sondre Lode, Lektorprogrammet, holder tirsdag 14. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologididaktikk.
Veileder: Tom Klepaker.
Eksternsensor: Marianne Presthus Heggen, HiB.
Internsensor: Olaug Vetti Kvam, Skolelaben.
Tid og sted: 14. juni, kl 10:15 på K1.

 

Marie Nohre: In situ hybridisering for deteksjon av cytokrom P450 1A i presisjonskuttede leverskiver (PCLS) fra atlanterhavstorsk (Gadus morhua)
Marie Nohre, Lektorprogrammet, holder onsdag 15. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi.
Veiledere: Odd Andre Karlsen, Anders Goksøyr og Tom Ole Nilsen.
Eksternsensor: Bjørn Einar Grøsvik, HI.
Internsensor: John-Arvid Grytnes.
Tid og sted: 15. juni, kl 10:15 på K3.

Alle interesserte er velkommen til master-presentasjonene!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *