BIO-info

Fra Toppen: Samfunnsrelevans

Samfunnsrelevans

Å gjøre samfunnsrelevansen av utdanningen tydeligere for studentene er en av ambisjonene BIO har både gjennom egen strategi og i bioCEED. Dette gjør vi ved å koble arbeidslivet inn i studieprogrammene våre, som forelesere og seminardeltakere, og med praksisplasser og prosjektoppgaver knyttet til forvaltning, frivillige organisasjoner og næringslivet. I enkelte tilfeller er næringen opptatt av å forske på spesifikke problemstillinger, f.eks. gjennom å knytte masterstudenter til utvalgte prosjekter. Det gir også spennende muligheter til innovasjon og entreprenørskap, slik det nye siving-programmet i havbruk og sjømat legger opp til (se hyggelig oppslag i dagens BT).

Dette er utmerket, men det krever også en stø hånd i den administrative håndteringen. Det er viktig at våre vitenskapelig ansatte har klart for seg at alt samarbeid mellom næringsliv og institutt må ha en samarbeidsavtale eller kontrakt i bunn. I tillegg bør man tenke gjennom om det er behov for en taushetserklæring dersom forskningsgruppen jobber med prosjekter mot ulike firma eller egen innovasjon, der det finnes kunnskap som man ikke ønsker skal spres til uvedkommende. I masterkontraktene finnes det en mulighet for å spesifisere rettighetsspørsmål i et eget vedlegg, dersom masterprosjektet er en del av et samarbeid med næringslivet. I alle disse sammenhengene er det viktig at budsjetter er spesifisert og kvalitetssikret slik at det er klart hva den kommersielle partneren skal betale for.

Havet har vært i fokus også denne uken. Marineholmen som nav for den marine klyngen i Bergen realiseres i stadig større grad. Mattilsynet har bestemt seg for å flytte inn i nybygget til DNV-GL, som åpner i september, og tidligere i uken ble det klart at Lerøy Seafood Group flytter sitt hovedkvarter til Marineholmen. Onsdag 8. juni var World Oceans Day. Vår nye nabo, DNV-GL, inviterte til seminar om Havrommet der Jonas Gahr Støre tok til orde for økt innsats for havets helse. Det synes som vi har en tverrpolitisk enighet om at havet er viktig!

Gratulerer med SPIRE-midler til Nils Kåre Birkeland og Vigdis Vandvik. SPIRE er UiBs Strategiske program for forsknings- og undervisningssamarbeid, og deles ut til (1) internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid, og (2) gjesteforskermidler. Et nyttig tilskudd til internasjonaliseringen ved BIO.

Hilsen AndersVersjon 2

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *