BIO-info

Velferd personal og HMS – Uke 32

Plass på forskningsinstallasjoner ved BIO og innenfor driftsavtalen UiB/ILAB Høstsemesteret 2016:

Søknadene må være de respektive ansvarlige i hende innen 20. august. Søknadsskjema med instrukser. Alle som arbeider med forsøksdyr skal ha godkjent kurs i forsøksdyrlære, dette gjelder også masterstudenter. Planlagte kurs for forskere, teknikere og masterstudenter finner du her. Søknader til forsøksdyrutvalget om tillatelse til å utføre forsøk med dyr, bør være innsendt 3 måneder før forsøkstart.

Det er brukerbetaling for tilgang og aktivitet på forsøksdyravdelingen i 1. etasje, Bioblokken. 50 % av estimert brukerbetaling betales inn før forsøket settes i gang, resterende beløp beregnes og innbetales etter forsøket er avsluttet. Brukerbetalingen skal gå til drift, beredskapsvakt, vedlikehold, oppgradering og innkjøp av forbruksmateriell på avdelingen. Brukerne vil få bedre oversikt over kostnader forbundet med forsøksgjennomføring, og romansvarlig vil få større forutsigbarhet til å planlegge arbeider og innkjøp av forbruksmateriell.

Alle søkere må oppgi finansieringskilde. Det må også føres på merknad, dersom brukerbetaling skal faktureres eksterne prosjekter»

ilab

Eksempel: Klimarom 10m2, priskategori 1: 500,- + (10m2 x 100,-) = 1500,-/mnd

 

Frank Midtøy

Leder levendelaboratoriene

 

Nyansatte

Anne Bjune, førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi, fast 100 % stilling fra 1. september
Stillingen er knyttet til Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG)

anne bjune

 

Ida Helene Steen, førsteamanuensis i geobiologi, fast 100 % stilling fra 15. august
Stillingen er knyttet til Senter for geobiologi

ida helene steen

 

Alistair Seddon, førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi, fast 100 % stilling fra 1. mai
Stillingen er knyttet til Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG)

alistairseddon

 

BIO ønsker Anne Bjune, Alistair Seddon og Ida Helene Steen velkommen!

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *