BIO-info

Jubilant

Professor T. Frede Thingstad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, fyller 70 år 21. desember 2016 og går dermed av med alderspensjon. I den anledning ønsker forskningsmiljøet i Bergen å hedre Frede for hans banebrytende forskning ved å arrangere et åpent vitenskapelig seminar som vil finne sted 2. desember fra kl 10:00 til 15:00 på VilVite.

Frede er en av verdens fremste forskere innen marin mikrobiell økologi og hans arbeid med utformingen av konseptuelle og matematiske modeller av det mikrobielle næringsnettet har hatt stor innflytelse på forskningsfeltet. I 1983 var han sentral i utformingen av konseptet «The Microbial Loop» som førte til et paradigmeskifte innen fagfeltet og i 1997 lanserte han «Killing- the-Winner» som et sentralt begrep for å beskrive sammenhengen mellom prosesser og aktører i den marine mikrobielle næringskjeden.

For å hedre Frede har vi inviterte fire internasjonalt anerkjente forskere og utfordret dem til å belyse Fredes arbeid fra ulike perspektiv. Disse forskerne er:

  • Farooq Azam (Scripps Institution of Oceanography): Marin mikrobiologi
  • Forest Rohwer (San Diego State University): Molekylær økologi og «omics»
  • Christiane Lancelot (Université Libre de Bruxelles): Økosystemmodeller og teori
  • Dag O Hessen (Universitetet i Oslo): Generell biologi og evolusjon

Frede Thingstad

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *