BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 19

Fra toppen: Medievaner og informasjonsstrøm – Uke 19

Mens en kjent matematikkprofessor seiler Jorden rundt, og i avisspaltene, avholdes i disse dager Nordiske Mediedager i Bergen, der blant annet folks medievaner er blitt undersøkt gjennom den årlige Medieundersøkelsen. Av den fremgår det at publikums tiltro til mediene generelt er gått nedover de siste årene. Samtidig sliter de cellulosebaserte avisene med inntjeningen, etter hvert som ungdom med mer digitale medievaner vokser til.

Det er lenge siden BIO-info sluttet å komme ut på papir. De siste årene har vårt ukentlige nyhetsbrev blitt sendt ut som en pdf-lenke. Fra nyttår la vi om til en blogg-basert utgave, som gjør det mye enklere for oss å legge inn saker og publisere nyttig informasjon for BIOs ansatte og andre som ønsker å følge med på det som skjer. På denne måten unngår vi også å bombardere alle med enkelt-mailer hver gang det dukker opp viktige saker å informere om. Samtidig bidrar to energiske PhD-stipendiater med å legge inn saker, og får dermed både medietrening og nyttig aktivitet i pliktarbeidstiden sin.

Vi har fått flere positive tilbakemeldinger på omleggingen. Jeg er likevel litt urolig for at det nye formatet ikke når ut like godt som tidligere. Noen melder at blogg-formatet ikke er like oversiktlig som det lineære pdf-formatet. Det krever klikking for å komme seg inn i enkeltsaker, og klikking gjør at man kanskje mister tråden og ikke finner tilbake til der man startet. Vi opplever også at viktig informasjon ikke blir oppfattet like godt som før.

Når det nye BIO-info nå begynner å sette seg, er det kanskje på tide med vår egen lille medievaneundersøkelse, for å finne ut hva vi kan gjøre bedre, slik at alle får den informasjonen som faktisk finnes i BIO-info sine ulike spalter og kolonner. De som har ideer og innspill, må gjerne sende dem til redaksjonen.

Et vitenskapelig tidsskrift innenfor biologien som har vært digitalt siden starten, og som i løpet av noen få år har etablert seg som et anerkjent og høyt respektert tidsskrift, er eLife. Selv om eLife er kritisk til ideen om en impact factor som et mål på vitenskapelig kvalitet, har tidsskriftet på kort tid begynt å nærme seg en IF på 10. eLife er fortsatt på nivå 1 i det norske systemet, men det vil nok endre seg nå som norske forskere begynner å oppdage tidsskriftet. Den siste i så måte er Arild Folkvord, som sammen med kolleger blant annet fra Uppsala har kartlagt sildegenomet og dets betydning for økologiske tilpasninger. Gratulerer til Arild!

Med henvisning til den nevnte matematikkprofessor, det er åpenbart flere enn meg som reagerte på hvordan universitetsledelsen fikk fremstilt en jordomseilende professor som noe normalt og ønskelig. Det må være klart for alle at normalsituasjonen vi vil ha er vitenskapelig ansatte som er til stede på institutt og institusjon og bidrar til fagmiljøet gjennom forskning, diskusjoner og fagprat, veiledning, formidling og undervisning. Så skal man selvsagt også reise ut og besøke andre fagmiljø, delta på konferanser og bidra med gjesteforelesninger og kurs. Innsatsen til en professor telles ikke bare gjennom antall artikler som blir publisert.

God 17. mai!

Hilsen AndersVersjon 2

Studie – Veke 19

Vil du være med på tokt fra Bremerhaven til Cape Town november-desember 2016?

En rik filantrop arrangerer et forskningstokt rundt hele Antarktis i 2016-2017. Transittetappen fra Bremerhaven til Cape Town vil legges opp som et kurs i marinbiologi og havvitenskap. En utvalgt gruppe på 25-30 studenter vil få være med, og 5-6 av dem kan komme fra Norge. Utgiftene, også til tilknytningsreise, dekkes av ekspedisjonen. Søknadsfrist 27. mai. Se lenke for ytterligere informasjon: ACE maritime university call final. & ACE maritime university application final

Utvald bilete – Veke 19: Minisymposium

IMG_4126

Syv masterstudenter fra forskergruppen Marin BioDiversitet (MBD) deltok i et minisymposium arrangert av gruppens ansatte tirsdag 10. mai. Studentene dekket en stor bredde av tema fra forvaltning, dyphavsøkologi, biodiversitet, taksonomi, systematikk, evolusjon og funksjonell morfologi. Noen studenter er klare til å levere masteroppgaven og benyttet symposiet til å trene til eksamen og få noen gode innspill, mens andre har knapt fått tid til å sette seg inn i temaet og benyttet anledningen til lufte tanker og ideer.

Bilde: Nickolas James Hawkes presenterer sin oppgave «Epibenthic megafauna associated with Vazella pourtalesi sponge grounds in the Emerald basin». Foto: David Rees

Har du husket å registrere feriedager?

Husket alt før ferien?

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt institutt.