BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 23

Fra Toppen: Samfunnsrelevans

Samfunnsrelevans

Å gjøre samfunnsrelevansen av utdanningen tydeligere for studentene er en av ambisjonene BIO har både gjennom egen strategi og i bioCEED. Dette gjør vi ved å koble arbeidslivet inn i studieprogrammene våre, som forelesere og seminardeltakere, og med praksisplasser og prosjektoppgaver knyttet til forvaltning, frivillige organisasjoner og næringslivet. I enkelte tilfeller er næringen opptatt av å forske på spesifikke problemstillinger, f.eks. gjennom å knytte masterstudenter til utvalgte prosjekter. Det gir også spennende muligheter til innovasjon og entreprenørskap, slik det nye siving-programmet i havbruk og sjømat legger opp til (se hyggelig oppslag i dagens BT).

Dette er utmerket, men det krever også en stø hånd i den administrative håndteringen. Det er viktig at våre vitenskapelig ansatte har klart for seg at alt samarbeid mellom næringsliv og institutt må ha en samarbeidsavtale eller kontrakt i bunn. I tillegg bør man tenke gjennom om det er behov for en taushetserklæring dersom forskningsgruppen jobber med prosjekter mot ulike firma eller egen innovasjon, der det finnes kunnskap som man ikke ønsker skal spres til uvedkommende. I masterkontraktene finnes det en mulighet for å spesifisere rettighetsspørsmål i et eget vedlegg, dersom masterprosjektet er en del av et samarbeid med næringslivet. I alle disse sammenhengene er det viktig at budsjetter er spesifisert og kvalitetssikret slik at det er klart hva den kommersielle partneren skal betale for.

Havet har vært i fokus også denne uken. Marineholmen som nav for den marine klyngen i Bergen realiseres i stadig større grad. Mattilsynet har bestemt seg for å flytte inn i nybygget til DNV-GL, som åpner i september, og tidligere i uken ble det klart at Lerøy Seafood Group flytter sitt hovedkvarter til Marineholmen. Onsdag 8. juni var World Oceans Day. Vår nye nabo, DNV-GL, inviterte til seminar om Havrommet der Jonas Gahr Støre tok til orde for økt innsats for havets helse. Det synes som vi har en tverrpolitisk enighet om at havet er viktig!

Gratulerer med SPIRE-midler til Nils Kåre Birkeland og Vigdis Vandvik. SPIRE er UiBs Strategiske program for forsknings- og undervisningssamarbeid, og deles ut til (1) internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid, og (2) gjesteforskermidler. Et nyttig tilskudd til internasjonaliseringen ved BIO.

Hilsen AndersVersjon 2

Forsking – Uke 23

    Vi gjør oppmerksom på de nye utlysningene som ligger i utlysningskalenderen i tillegg til forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.: 14.06.16 Søkeseminar – Utlysing av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2017 16.06.16 Informasjonsseminar UiBs søkere til INFRASTRUKTUR 20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway 22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation   Søk om NFR FORNY2020…

Kommende aktiviteter – Uke 23

  Disputas Julia Endresen Storesund: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Julia Endresen Storesund disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Veilere: Ruth-Anne Sandaa, Lise Øvreås, T. Frede Thingstad og  Jessica L. Ray. Bedømmelseskomite: Førsteamanuensis Ian Hewson (Cornell University, USA),…

Valgresultat – Instituttrådet, gruppe B og D

Valgresultat –Instituttrådet, gruppe B Valget av gruppe B-medlem til instituttrådet ved BIO for perioden 01.08.2016-31.07.2017, er nå fullført med følgende resultat. Medlem: Victoria Røyseth Varamedlem 1: Erna Irene Heggland Varamedlem 2: Libe Aranguren Varamedlem 3: Håvard Øritsland Eggestøl Klagefristen er 17 juni.   Valgresultat –Instituttrådet, gruppe D Valget av gruppe D-medlem til instituttrådet ved BIO…

Ledig stilling – Uke 23

  Tre års PostDoc stilling  Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Institutt for biovitenskap i Oslo søker Postdoktor med stor empirisk bakgrunn og en stor interesse for sosio-økologiske systemer. Kandidaten vil samarbeide med NATCOOP teamet ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland.  Søkandsfristen er 22. juni Mer informasjoner om stillingen finnes her!          

Har du husket å registrere feriedager?

Husket alt før ferien?

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt institutt.