BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 24

Fra Toppen: Nesten sommer!

Nok en nydelig, men travel forsommeruke går mot sin slutt. Det er mastereksamenes og disputasenes tid på instituttet, og mange små og store ting som skal koordineres. Heldigvis har BIO flinke folk i alle posisjoner som gjør at dette glir fint og smertefritt. Gårsdagen var spesielt travel for mitt vedkommende, med ledermøte om morgenen, avslutningsmarkering til lunsj, åpning av NMR-fasiliteten i Verkstedsbygget om ettermiddagen, og sommermiddag med fakultetet i Knut Fægris hus om kvelden. Hektisk, men hyggelig. Takk for alle gaver, fine ord og et strålende arrangement med bobler og tapas i den japanske hagen! Spesielt takk til Nina, Eva, Rebecca, Ingunn, Synnøve og Lise som sto for det flotte arrangementet.

Så må vi få gratulere Jeppe Kolding med opprykk til professor, med virkning fra september 2015. Vel fortjent! Fakultetsstyret vedtok også å tilsette Ida Helene Steen som førsteamanuensis i geomikrobiologi. Gratulerer og velkommen, Ida! Velkommen også til Ståle Ellingsen, som har takket ja til stillingen som førsteamanuensis i fiskeanatomi.

Litt mer bekymringsfullt er det at fakultetsstyret vedtok en uttalelse som kan resultere i ytterligere sentralisering av administrative funksjoner allerede i septembermøtet, lenge før både Scenario 2030-gruppen har konkludert og før den nye personalorganisasjonen på fakultetet er evaluert. Dette vil i så fall være stikk i strid med ønskene fra de fleste fagmiljø, som peker på at den overordnete strukturen bør finne sin form før man gjør andre organisatoriske endringer. Hva er det som haster sånn?

Denne ukens nivå 2-publikasjon er en artikkel om stingsildens økologiske tilpasninger i BMC Evolutionary Biology med Tom Olav Klepaker som medforfatter. Gratulerer!

Hilsen Anders

Goksøyr_UiB_Senneset

Forskning – Veke 24

BIOs interne frister mot RCN-frist:    7. september

27. juli: Utlysning forventes offentliggjort

8. august: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no

10. august: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

15.-24. august:       Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

18. august: Presentasjonsmøte for mulige prosjektsøknader

24.-31. august: Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

31. august: Ferdigstille endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

7. september: NFR søknadsfrist

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

 

Se utlysningskalenderen for nye utlysninger og forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway – Bergen

21.06.16 FORNY2020 / BIOTEK2021 Info meeting – Bergen

22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation – Bergen

17.08.16 ERC Starting and Consolidator Grant Course – Bergen

02.09.16 NFR Informasjonsmøte INFRASTRUKTUR spesielt rettet mot nye søkere – Lysaker

 

Søk om NFR FORNY2020 / BIOTEK2021 midler!

Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler (FORNY2020) og optimaliseringsmidler (BIOTEK2021) fra NFR. Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner. Mer informasjon om FORNY2020 eller BIOTEK2021 og søknadsprosessen finner du på https://bergento.no. Vær oppmerksom på at NFR vil besøke Bergen for et FORNY 2020 / BIOTEK 2021 informasjonsmøte, planlagt ved BTO 22. juni. Les mer

 

«Min optimaliseringshistorie – Algetoksiner som legemiddel»

Klikk her for å lese om den spennende BIOTEK 2021-prosjekt ledet av Dr. Ralf Kellmann ved BIO.

Kommande aktiviteter – Veke 24

Finansieringsmuligheter

Bergen Teknologioverføring inviterer til informasjonsmøte om FORNY2020 og BIOTEK2021 21. juni. Les mer her.

FORNY2020: program that is designed to trigger the value-creating potential of projects conducted at publicly-funded research institutions.

BIOTEK2021: aims to contribute to further development of acquired research results and ideas from earlier biotechnological research and bio prospecting towards commercial application.

 

Disputas Ranveig Ottøy Olsen:  «Flow cytometry detection of phytoplankton in UV disinfected water. Implications for ballast water treatment and analysis»

Veil.: Friederike Urbassek Hoffmann, Ole-Kristian Hess-Erga, Ingunn A. Hoell

Bedømmelseskomite: Professor Louis Peperzak, Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Nederland, Seniorforsker  Mathilde Skogen Chauton, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Professor Jorun K. Egge, UiB

Leder av disputasen: Professor Arne Skorping, Universitetet i Bergen

Mandag 20. juni 2016, kl. 12.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Disputas Tone Aspevik:   «Fish protein hydrolysates based on Atlantic salmon by-products – Enzyme cost-efficiency and characterization of sensory, surface-active and nutritional properties»

Veil.: Åge Oterhals, Nils-Kåre Birkeland

Bedømmelseskomite Instituttleder  Oscar Martínez Alvarez, Spanish National Research Council, Spania, Professor Turid Rustad, NTNU, Professor Ragnar Nortvedt, Haukeland Universitetssjukehus

Leder av disputasen: Professor Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen

Tid og sted: Tirsdag 21. juni 2016, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Ph.d forelesning, selvvalgt emne  Katrine Lekang

Tittel: Marine Biodiversity and Ecosystem Functionality

Bedømmelseskomite: Professor Dag Aksnes, Postdoc Anders F. Opdal

Tid og sted: Mandag  20. juni, kl. 14:15, Lille auditorium, datablokk, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt. 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen  – Victoria A. Fløgum: Vaksinering av berggylt (Labrus bergylta) mot Aeromonas salmonicida A-lagstype V og VI.

Victoria A. Fløgum holder mandag  20. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Veileder: Øyvind B. Vågnes, Duncan Colquhoun . Internsensor: Ivar Hordvik. Sensor: Stein Mortensen, HI.

Tid og sted: Mandag 20. Juni , kl. 14:15, Kursrom 439C1, 4 etasje, Molkylærbiologisk institutt.

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen  – Malene Waage Skår: Anestesi av oppdretta rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)

Malene Waage Skår holder tirsdag  21. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Veileder: Gyri T. Haugland, Heidrun Wergeland.  Internsensor: Svein Rune Erga. Sensor: Anders Mangor-Jensen, HI.

Tid og sted: Tirsdag 21. Juni , kl. 10:15, Lille auditorium, HIB.

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen – Andreas Grødem: Sexual size dimorphism of bark and ambrosia beetles

Andreas Grødem, Lektorprogrammet, holder mandag 20. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – evolusjonsøkologi

Veileder: Lawrence Kirkendall

Eksternsensor: Odd Jacobsen, HiB

Internsensor: Jeppe Kolding

Tid og sted: 20. juni  kl 14:00 på K3

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen – Hrafnhildur Eva Olafsdottir og Hilde Berge:  Application of shark IgNAR (New Antigen Receptor) in biomedicine

Hilde Berge og Hrafnhildur Olafsdottir holder tirsdag 21. juni felles avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – Mikrobiologi

Veiledere: Audun Helge Nerland, Vidar Bakken, Ruth-Anne Sandaa

Eksternsensor: Craig Morton, HI

Internsensor: Ivar Hordvik

Tid og sted:  20. juni kl 11:00 på seminarrom K3 (Biologen, B-blokken, 1. etasje)

Alle interesserte er velkommen.

 

 

Mastereksamen – Nabbanja Resty: Trends and dynamics of the Mukene (Rastrineobola argentea) fishery on Lake Victoria, Uganda using catch and effort data

Nabbanja Resty holder torsdag 23. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – Fiskeribiologi og forvaltning.

Veileder: Jeppe Kolding

Eksternsensor: Ian Bryceson, NMBU

Internsensor:  Dag Aksnes

Tid og sted: 23. juni kl 12:15 på K3

Alle interesserte er velkommen.

Velferd, Personal og HMS – Veke 24

FORMALIN/FORMALDEHYD

Formalin har fått farenummer, H350 – kan forårsake kreft.

Bruk av formalin skal derfor registreres i Eco Exposure.

http://www.uib.no/hms-portalen/79597/eksponeringsregister

Les sikkerhetsdatabladet.

EcoOnline kontakt: Solveig Thorkildsen, solveig.thorkildsen@uib.no

 

HMS – AVVIKSMELDINGER

Alle oppfordres til å legge inn HMS-avviksmeldinger.

Det er viktig for å få avvikene registrert og en fin måte til å få sakene registrert og synliggjort oppover i systemet.

HMS-avvikene blir brukt som bakgrunnsmateriale til forbedring av rutiner, beredskapsplan og budsjettplaner i tillegg til at den enkelte sak blir behandlet individuelt.

Link til elektronisk melding i HMS-avvikssystemet:

https://avvik.app.uib.no/skjema/f?p=692:1

Om HMS-avvik på HMS-portalen:

http://www.uib.no/poa/hms-portalen/92495/melding-av-hms-avvik

Nye artiklar – Veke 24

D.J. Rees, I. Byrkjedal and T.T. Sutton (2016). Pruning the Pearlsides: Reconciling morphology and molecules in mesopelagic fishes (Maurolicus: Sternoptychidae).  Deep-Sea Research Part II: http://dx.doi.org/10.1016/j.dsr2.2016.04.024   Kamermans P, Blanco A, Joaquim S, Matias D, Magnesen T, Nicolas JL, Petton B, Robert R. (2016) Recirculation nursery systems for bivalves. Aquaculture International 24:827-842 http://dx.doi.org/10.1007/s10499-016-9990-3   Ostbye K, Harrod C, Gregersen F,…

Har du husket å registrere feriedager?

Husket alt før ferien?

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt institutt.