BIO-info

Category: 2016 – Uke 36

Fra toppen: Første uke som instituttleder

Nå har jeg vært instituttleder ved bio i en uke. Jeg gledet meg stort til å starte, og er ikke blitt skuffet. Snarere tvert imot. Jeg har fått en fantastisk god velkomst, jeg ser allerede nå at bio består av en stor gruppe høyst motiverte medarbeidere og jeg ser at vi har mange veldig spennende aktiviteter både innen forsking og undervisning, og ikke minst innovasjon. Vi er det største, og etter min mening viktigste, instituttet ved Universitetet i Bergen. Vi framdyrker kunnskap og innovasjoner som er avgjørende for samfunnsutviklingen, både lokalt, nasjonalt og globalt. Bio er relevante og vi leverer! Det gjør meg ydmyk overfor det ansvaret jeg er satt til å forvalte. Og jeg ser et stort potensiale for at BIO skal bidra enda sterkere framover til å løse viktige samfunnsutfordringer, gjennom sin sterke utdanning og forskningsaktivitet, både innen grunnleggende biologi og innen mer anvendt biologisk forskning.

Jeg er enda mer motivert for jobben nå enn jeg var da jeg takket ja til tilbudet. Det er et godt tegn og et resultat av det jeg har lært og erfart de siste ukene. Jeg vil måtte bruke mye tid framover på å lære meg fagområder og rutiner. Det viktigste for meg vil allikevel være å lære meg dere å kjenne. Min basis-filosofi som instituttleder er at vi fungerer best som et lag når vi står samlet, når vi respekterer hverandres fagområder, personligheter, utfordringer, ambisjoner og drømmer. Jeg vil derfor bruke så mye tid som mulig framover til å bli kjent med dere, så stopp meg i gangen og fortell meg hva du holder på med, kom inn på kontoret og slå av en prat om det du er opptatt av eller skryt av deg selv om din siste triumf. Inviter meg til faglige eller strategiske diskusjoner. Ikke vær redd for å ta kontakt.

Alt kan forbedres, og jeg ville ikke gjort jobben min skikkelig om jeg ikke gjorde det jeg kunne for å få bio til å fungere enda bedre enn det gjør i dag. Slike prosesser, enten det er rettet mot arbeidsforhold, eksternfinanisering, bio`s økonomi, veiledning av PhD studenter, organisering av bio`s forskningsgrupper, for å nevne noen, må utføres i tett dialog med alle de som er relevante. Mange hoder tenker bedre enn ett, og bio er helt avhengig av involvering fra oss alle for å finne de beste løsningene.

Jeg har utvilsomt mine feil og mangler. Jeg kan tenke for høyt, si de feile tingene til feil tid, være for korttenkt, eller langtenkt, ta beslutninger på sviktende grunnlag, jeg er distre, jeg kan snakker for mye og for lenge og har helt sikkert mange andre begrensinger. Ikke vær redd for å si ifra. Ikke brenn inne med irritasjon over det du mener var feil fra min side. Jeg trenger konstruktive innspill, så jeg og kan bli bedre i jobben min.

Jeg er stolt over å være instituttleder på bio. Jeg skal ikke ta æren for noe, den skal fordeles broderlig og søsterlig blant oss alle når vi oppnår suksess, enten de er små eller store. Vi skal feire hverandre, på tvers and fagområder og stillingstype. Jeg er opptatt av at vi skal fungere som et lag, på alle nivåer; fra hvordan vi er organisert og jobber administrativt, hvordan vi oppnår banebrytende forskningsresultater og hvordan vi utdanner enda bedre og mer kunnskapsrike studenter. Jeg gleder meg til fortsettelsen sammen med dere alle.

Ørjan

images

Minneord – Curt Endresen

Det var med stort vemod vi mottok beskjeden om at Curt Endresen var gått bort 25. august 2016, 74 år gammel. Han har betydd mye for mange studenter og kollegaer på de stedene han har hatt sitt virke. Før han begynte med forskning på fisk hadde han 21 års fartstid fra Det medisinske fakultet, Avdeling for mikrobiologi og immunologi. Forskningen i disse årene omfattet særlig humanpatogene virus og immunologi. I 1985 hadde han en viktig rolle som nestleder, sammen med primus motor Kjell Kleppe, da Felleslaboratorium for bioteknologi ble opprettet. Årene som fulgte var en pionertid for etablering av moderne molekylærbiologiske metoder innen ulike felter, og ble kimen til opprettelsen av ulike forskningssentra i Bergen seinere. Da Kjell Kleppe døde i 1988 overtok Curt Endresen som styrer. I 1990 flyttet Felleslaboratorium for bioteknologi fra lokalene på Haukeland inn i det nybyggede Høyteknologisenteret på Marineholmen. Etter kort tid i disse lokalene ble Curt Endresen ansatt som professor i Fiskehelse, og avdelingen som han da ble leder for ble lagt under Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Allerede fra tiden ved Felleslaboratorium for bioteknologi engasjerte han seg i fiskesykdommer, vaksineutvikling og fiskens immunsystem, i nært samarbeid med forskere i vaksinefirmaet Norbio. Koblingen med private aktører i akvakulturnæringen har seinere blitt viktigere og viktigere. Fiskehelsestudiet som ble bygd opp de neste årene økte i popularitet. Etter hvert ble søknaden større enn antallet studenter som kunne tas opp hvert år. Curt Endresen var en populær veileder for hovedfagstudenter og doktorgradsstudenter, og som foreleser på kurs. Hans spesialfelt var immunologi og virologi. Han var også sakkyndig i rettsaker som omfattet vaksinebivirkninger på mennesker, og han hadde samarbeid med forskere på Haukeland universitetssykehus om allergi mot fisk. Mange stipendiater har avlagt sin doktorgrad i fiskehelserelaterte problemstillinger i årenes løp. Curt Endresen bød på seg selv og var svært godt likt av studenter og kollegaer. De trengte ikke å være redd for å komme med spørsmål til han, og han hadde alltid et svar. Han var raus når det gjaldt å unne andre æren for forskningsresultater. Internasjonale kontakter uttalte sin faglige respekt for han. Selv sa han litt spøkefullt at han skulle ønske at han var blitt historiker eller noe lignende i stedet. Det kostet å holde tritt med den rivende utviklingen innen de forskningsfeltene han engasjerte seg i. Han viste et dypt engasjement for hver og en, noe som kunne være krevende i et forskningsmiljø hovedsakelig basert på eksterne midler, usikkerhet og stadig jag etter nye prosjekter. Desto mer vil vi takke ham for at han tok spranget fra forskningsfronten innen medisinsk forskning og gikk inn for oppbyggingen av fiskehelsemiljøet i Bergen. Curt Endresens iver i å ta i bruk moderne genteknologiske metoder har vist seg å være riktig. I dag er mye av sykdomsdiagnostikken på fisk basert på slike metoder, drevet av laboratorier i regi av tidligere fiskehelsestudenter fra Bergen. Genteknologien har også revolusjonert identifiseringen og karakteriseringen av nye sykdomsfremkallende mikroorganismer som stadig dukker opp i forbindelse med oppdrettsnæringen. I kombinasjon med den brede kompetansen ved Institutt for biologi har profesjonsstudiet i fiskehelse blitt en suksess.

Curt var en familiekjær  mann med stor omtanke for sine barn og barnebarn. Huset deres i Fyllingsdalen bygde han i stor grad selv. I det siste har han ofret alt for sin syke kone.

Som vert var han en framifrå kokk og var lykkelig når han kunne servere sine venner bakalao.

Curt Endresen gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som omgikk han og han vil bli husket med gode minner og stor respekt.

For kollegaer og tidligere studenter ved Universitetet i Bergen

Ivar Hordvik og Dag E. Helland

Curt

Velferd, personal og HMS – Veke 36

Du kan no finne informasjon om kurs HMS-seksjonen vil arrangere hausten 2016 på HMS-portalen.

Dagskurs i strålevern. På norsk den 18. oktober 09:00-15:30 og på engelsk den 19. oktober 09:00-15:30.

Dagskurs i avfallshåndtering. 26. oktober, 09:00-14:30. Meld deg på og les meir her (sjå under fana “Avfallshåndtering”).

Halvdagskurs for nytilsatte på laboratoriet. 5. oktober, 09:00-12:00. Les meir her.

Førstehjelpskurs for laboratorieansatte. På norsk den 3. november 09:00-15:00 og på engelsk den 4. november 09:00-15:00.

 

Nyansatte

Maren Bjerkeset

Maren Bjerkeset er midlertidig ansatt som avdelingsingeniør fra 1. september 2016 i forskningsgruppen Fiskeimmunologi.

 

Ståle Ellingsen

Ståle Ellingsen er ansatt som førsteamanuensis i fiskeanatomi fra 1. september 2016 i forskningsgruppen Marin utviklingsbiologi.

 

Marlene Hitland

Marlene Hitland er vår nye kontorlærling ansatt fra 26. juni 2016.

 

Anne Bjune

Anne Elisabeth Bjune er ansatt som førsteamanuensis i kvartær paleoøkologi fra 1. august 2016 i forskingsgruppen EECRG.

Nye artiklar – Veke 36

Stian Aspaas, Ellen Sofie Grefsrud, Anders Fernö, Knut Helge Jenssen, Henrik Trengereid and Ann-Lisbeth Agnalt. An enriched environment promotes shelter-seeking and survival of hatchery-produced juvenile European lobster (Homarus gammarus). PLoS ONE 11(8): e0159807. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0159807

Døskeland I, Imsland AKD, Fjelldal PG, Stefansson SO, Roth B, Eriksen KE, Mikalsen B, Handeland S(2016) The effect of low temperatures and photoperiods on growth and vertebra morphometry in Atlantic salmon. Aquacult Int  24:1421–1434  http://dx.doi.org/10.1007/s10499-016-9999-7

Haberle V, Lenhard B (2016) Promoter architectures and developmental gene regulation. Seminars in Cell & Developmental Biology 57:11-23 http://dx.doi.org/10.1016/j.semcdb.2016.01.014

Imsland AK, Reynolds P, Eliassen G, Hangstad TA, Jonsdottir OD, Elvegård TA, Lemmens SCA, Rydland R, Nytrø, AV(2016) Investigation of behavioural interactions between lumpfish (Cyclopterus lumpus) and goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) under controlled conditions. Aquacult Int 24:1509–1521 http://dx.doi.org/10.1007/s10499-016-0008-y