BIO-info

Category: 2016 – Uke 44

Kommande aktiviteter – Veke 44

Mastereksamen – Ida Vee:  Towards improved management of deep-sea sponge grounds in Norwegian waters

Ida Vee holder fredag 4. november avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – marinbiologi

Veiledere: Hans Tore Rapp, Joana Xavier.  Eksternsensor:  Jussi Evertsen, Frøya videregående skole. Internsensor:  Bjørn Arild Hatteland

Tid og sted: Fredag 4. november kl. 10:15, Lille auditorium, HIB

Alle interesserte er velkommen.

 

Ph.d. Prøveforelesning Jon Thomassen Hestetun:  » Evolutionary and ecological adaptations to life in the deep-sea».

Bedømmelseskomite:  Førsteamanuensis Ida Helene Steen, Forsker Anne Helene Solberg Tandberg,  Postdoc Joana R Xavier

Tid og sted: Onsdag 9. november kl. 10:15.  Seminarrom K3, Blokk B, Biologen

Alle interesserte er velkommen

 

Ph.d. Prøveforelesning Oliver Vocking:  «Circadian rhythms and evolution».

Bedømmelseskomite: Forsker Elsa Denker, Førsteamanuensis Odd Andre Karlsen, Førsteamanuensis Ståle Ellingsen

Tid og sted: Fredag 11. november Grupperom 209N1, 2. etasje, datablokken, HIB

Alle interesserte er velkommen

 

Har me gløymd biologien i all teknologien?

Debatt onsdag 2. november (19:30-21:30) i Boksalongen i Østre Skostredet.

Les meir på Facebook.

 

Fiskesvømming – Kurs sommeren 2017

Les meir her: Fish swimming AD 2017.

 

Bruk av insekt som mat

NICE seminar Bergen

Nye artiklar – Veke 44

Eggestol HO, Wegeland HI, Ronneseth A, Tollefsen KE, Haugland GT (2016) Distribution of the potential DC-markers DEC205, Langerin, DC-LAMP and DC-SIGN within tissues of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and their response upon challenge with microbes. European Journal of Immunology 46: 943-944

Harvey AC, Juleff G, Carvalho GR, Taylor MI, Solberg MF, Creer S, Dyrhovden L, Matre IH, Glover KA (2016a) Does density influence relative growth performance of farm, wild and F-1 hybrid Atlantic salmon in semi-natural and hatchery common garden conditions? Royal Society Open Science 3 http://dx.doi.org/10.1098/rsos.160152

Harvey AC, Solberg MF, Glover KA, Taylor MI, Creer S, Carvalho GR (2016b) Plasticity in response to feed availability: Does feeding regime influence the relative growth performance of domesticated, wild and hybrid Atlantic salmon Salmo salar parr? Journal of Fish Biology 89: 1754-1768 http://dx.doi.org/10.1111/jfb.13076

Jansson E, Taggart JB, Wehner S, Dahle G, Quintela M, Mortensen S, Kvamme BO, Glover KA (2016) Development of SNP and microsatellite markers for goldsinny wrasse (Ctenolabrus rupestris) from ddRAD sequencing data. Conservation Genetics Resources 8: 201-206 http://dx.doi.org/ 10.1007/s12686-016-0532-0

Rojas-Garcia CR, Applebaum SL, Morais S, Ronnestad I (2016) Trans-intestinal absorption rates differ between free amino acids during larval development in Atlantic herring (Clupea harengus). Aquaculture 464: 222-228 http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.06.029

Skarpaas O, Meineri E, Bargmann T, Potsch C, Topper J, Vandvik V (2016) Biomass partitioning in grassland plants along independent gradients in temperature and precipitation. Perspectives in Plant Ecology Evolution and Systematics 19: 1-11 http://dx.doi.org/10.1016/j.ppees.2016.01.006

Smage SB, Frisch K, Brevik OJ, Watanabe K, Nylund A (2016) First isolation, identification and characterisation of Tenacibaculum maritimumin Norway, isolated fromdiseased farmed sea lice cleaner fish Cyclopterus lumpus L. Aquaculture 464: 178-184 http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2016.06.030

Steinum TM, Karatas S, Martinussen NT, Meirelles PM, Thompson FL, Colquhoun DJ (2016) Multilocus Sequence Analysis of Close Relatives Vibrio anguillarum and Vibrio ordalii. Applied and Environmental Microbiology 82: 5496-5504 http://dx.doi.org/10.1128/aem.00620-16

Jubilant

Professor T. Frede Thingstad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, fyller 70 år 21. desember 2016 og går dermed av med alderspensjon. I den anledning ønsker forskningsmiljøet i Bergen å hedre Frede for hans banebrytende forskning ved å arrangere et åpent vitenskapelig seminar som vil finne sted 2. desember fra kl 10:00 til 15:00 på VilVite.

Frede er en av verdens fremste forskere innen marin mikrobiell økologi og hans arbeid med utformingen av konseptuelle og matematiske modeller av det mikrobielle næringsnettet har hatt stor innflytelse på forskningsfeltet. I 1983 var han sentral i utformingen av konseptet «The Microbial Loop» som førte til et paradigmeskifte innen fagfeltet og i 1997 lanserte han «Killing- the-Winner» som et sentralt begrep for å beskrive sammenhengen mellom prosesser og aktører i den marine mikrobielle næringskjeden.

For å hedre Frede har vi inviterte fire internasjonalt anerkjente forskere og utfordret dem til å belyse Fredes arbeid fra ulike perspektiv. Disse forskerne er:

  • Farooq Azam (Scripps Institution of Oceanography): Marin mikrobiologi
  • Forest Rohwer (San Diego State University): Molekylær økologi og «omics»
  • Christiane Lancelot (Université Libre de Bruxelles): Økosystemmodeller og teori
  • Dag O Hessen (Universitetet i Oslo): Generell biologi og evolusjon

Frede Thingstad

Velferd, personal og HMS – Veke 44

Nyansatte

Siri Vatsø Haugum

Siri Vatsø Haugum: ansatt 12. september 2016 som stipendiat i plantesamfunnsøkolog.

Karina Dale

Karina Dale: ansatt 17. oktober 2016 som stipendiat i miljøtoksikologi.

Lindsey Moore Camilla Osberg

 

Lindsey Moore og Camilla Osberg ble ansatt i faste stillinger frå 1. oktober 2016 som overingeniør knyttet til forskningsgruppene i fiskehelse og undervisningen ved profesjonsstudiet i fiskehelse.

Renate_Hvidsten_Skoge

Renate Hvidsten Skoge: ansatt 16. august 2016 som forsker i revers genetikk.

 

Nytt samlingspunkt ved brann

Samlingsplass ved brann er ved Propellen mellom Data-blokken og VilVite senteret.

 

New doctorate

Perpetra Akite was awarded her doctorate under a cotutelle agreement between UiB and the University of Makerere, Uganda. She was a PhD student on the Matrix project and her thesis was on the spatial and matrix influences on the biogeography of insect taxa in forest fragments in central Uganda, supervised by Richard Telford (EECRG) and Anne Akol and Hugh Rowell (Makerere University). Her defence presentation on the 20 October 2016 was rated as excellent.

 

Congratulations to Dr Perpetra Akite.

Perpetra_Sling_demo_AEycott

Here is a photo of her at her defence, demonstrating using a sling! Photo by Amy Eycott.