BIO-info

Kategori: 2016 – Uke 7

Fra toppen – Uke 7: Vanskelig rekruttering?

På Høyden gjengir en artikkel fra Universitetsavisa om den «problematiske» rekrutteringen av vitenskapelig ansatte. Ved UiB har nærmere 60% av alle professorer og førsteamanuenser sin grad fra UiB. Dette er litt lavere enn UiO, og litt høyere enn NTNU og UiT. Er dette problematiske tall? Diskusjonen går både i Norge og Sverige. Nobelpriservinner Edvard Moser antydet noe av det samme i sitt foredrag under BFS-arrangementet i Aulaen i desember. Her sa han at innavl er universitetets verste fiende. Mener han at vi skal innføre yrkesforbud for institusjonens egne kandidater? Skal egenutviklete talenter være avskåret fra stilling ved vår institusjon? Er det ikke vitenskapelig kvalitet og egnethet som skal avgjøre hvem som skal rangeres først, ikke adressen på doktorgradsdiplomet?

Det er i hvert fall tvilsomt om prosentandel eksternt rekrutterte kan være et mål på kvalitet. Andre faktorer som faglig tyngde på egen utdanning, vertsbyens attraktivitet og institusjonens evne til å virke tiltrekkende som arbeidsplass spiller også inn. Det er neppe et godt tegn hvis ingen av våre egne kandidater ønsker å søke jobb på UiB eller BIO!

BIO ligger omtrent på det nasjonale nivået, eller litt over. Vår siste rekruttering skjedde i fakultetsstyremøtet 4. februar. Her fikk vi anledning til å tilsette både Anne Elisabeth Bjune og Alistair Seddon som førsteamanuenser i paleoøkologi. Anne er vår egen, med doktorgrad fra BIO, mens Alistair har sin doktorgrad fra Oxford. Dermed er vi på 50% egenrekruttering i denne runden. Men jeg kan forsikre alle om at det har vært en grundig og rettferdig prosess. Velkommen skal de være begge to!

Alistair seiler dessuten opp som en sterk kandidat til Årets artikkel på julefesten, med førsteforfatterskap på en Nature-artikkel denne uken. Arbeidet omfatter jordens klimafølsomhet, og er omtalt flere steder allerede. Gratulerer med den også, Alistair, Kathy Willis og medforfattere!

Vi omtalte Katten-elevene som deltok i runde 2 av Biologi-OL her for noen uker siden. Denne uken ble det klart at de to elevene som var på besøk hos BIO, MBI og Skolelaboratoriet for å bli coachet foran prøven, besto med glans. Gratulerer til Marie Hauge og Kristin Skåtun Hannestad som begge er gått videre til den nasjonale finalen i Oslo i april! Vi skal se hva vi kan få til av hjelp med forberedelser til den også!

Hilsen AndersGoksøyr_UiB_Senneset

Ukens nyhet – Uke 7: This is where the Earth is most vulnerable to big swings in climate

New research published Wednesday in the journal Nature reaffirms that key regions of the globe that have been a source of major climate worry to researchers — such as the Amazon rainforest and the forests of the global north — are exquisitely sensitive to swings in climate. And it also identifies some new and similarly vulnerable ecosystems that will bear very close watching.

“Understanding how ecosystems are going to respond to climate variability is an important feature that we still don’t have a lot of information on,” said Alistair Seddon, the study’s lead author and a biologist at the University of Bergen in Norway. “And so what our study is doing is providing that perspective at a global scale.” Seddon published the study with researchers from the University of Oxford and the Royal Botanic Gardens at Kew in the UK.

Read the rest of the article with Alistair Seddon in Washington post

 

Also picked up in

Forskning – Uke 7:

Oppdatert utlysningskalender i venstremenyen

 

FORNY Verifiseringsmidler / Proof-of-Concept Funding

Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at dere nå har mulighet til å søke om NFR FORNY verifiseringsmidler. Forskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen 01.03.2016 for innledende prosjektdiskusjoner. Mer info

Studie – Uke 7: Universitetspedagogikk

Kurs i universitetspedagogikk 

  • UPED631 Hot moments in teaching and learning: Handling conflict or tension in the university classroom
  • UPED632 Hvordan kan Canvas forbedre ditt kurs?
  • UPED633 Interaktiv undervisning med bruk av elektroniske responssystemer
  • UPED63x Hvordan lage effektive pedagogiske videoer

Mer informasjon og påmelding på Program for Universitetspedagogikks nettsider

Workshops om Canvas / Mitt UiB:

  1. februar: Hva kan Canvas gjøre for meg? (Workshop) Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
  1. mars: Hvordan levere innhold med Canvas (Workshop) Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
  1. april: Vurdering i Canvas (Workshop) Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51
  1. mai: Hvordan kan Canvas forbedre samhandling? (Workshop) Tid: 13:00–15:00 Sted: Vilvite-senteret, Thormøhlensgate 51

Mer informasjon og påmelding på Program for Universitetspedagogikks nettsider

 

Arbeidsstue digital eksamen

Prosjekt digital vurdering og eksamensgruppen ved SA tilbyr nye arbeidsstuer for alle ansatte ved UIB som bruker Inspera. Arbeidsstuen den 24.2 har fokus på oppgavesett og den 25.2 er det fokus på sensurering – men alle er velkommen uavhengig av dette for å få hjelp til alle typer oppgaver og funksjoner i Inspera.

Påmelding til arbeidsstuen den 24.2 kl 09:00 – 11:00 finner dere her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1877812

Påmelding til arbeidsstuen den 25.2 kl 13:00 – 15:00 finner dere her: https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=1878467

 

Velferd, personal og HMS – Uke 7

Timeplan for HMS-runden 2016

BIO-blokk:

Onsdag 17.februar, 9:00 – 11:30, Lab BIO-blokk, start 1.etg.

Mandag 22.februar, 9:00 – 11:00, Kontor BIO -blokken, start 3.etg.

 

A-blokk:

Tirsdag 16.februar, 12:30 – 15:45, Lab A-blokk, start 2.etg.

Tirsdag 23.februar, 13:00 – 15:45, Kontor A -blokken, start 2.etg.

 

B-blokk:

Mandag 15.februar, 9:00 – 11:30 Lab B-blokk, start 5.etg.

Torsdag 18.februar, 9: 00- 11:30, kontor B-blokken, start 2.etg.

Nye artikler – Uke 7

Lin TJ, Ver Eecke HC, Breves EA, Dyar MD, Jamieson JW, Hannington MD, Dahle H, Bishop JL, Lane MD, Butterfield DA, Kelley DS, Lilley MD, Baross JA, J. F. Holden (2016) Linkages between mineralogy, fluid chemistry, and microbial communities within hydrothermal chimneys from the Endeavour Segment, Juan de Fuca Ridge. Geochemistry Geophysics Geosystems 17, http://dx.doi.org/10.1002/2015GC006091