BIO-info

Kategori: Forskning

Forskning – Veke 22

Vi gjør oppmerksom på de nye utlysningene som ligger i utlysningskalenderen i tillegg til forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.:

06.06.16 Information meeting on Digital Life Norway – New call for Researcher Projects in Digital Life

08.06.16 Workshop for Nasjonal forskningsinfrastruktur 2016

14.06.16 Søkeseminar – Utlysing av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2017

16.06.16 Informasjonsseminar UiBs søkere til INFRASTRUKTUR

20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway

22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation

 

Søk om NFR FORNY2020 verifiseringsmidler!

Bergen Teknologioverføring (BTO) vil gjerne informere om at det nå er mulig å søke om verifiseringsmidler fra Forskningsrådet (FORNY2020). Forskere med prosjekter som kan være aktuelle må ta kontakt med BTO så snart som mulig, og senest innen 25. juni, for innledende prosjektdiskusjoner. Mer informasjon om FORNY2020 og søknadsprosessen finner du på https://bergento.no. BTO Flyer og mer info

Forskning – Uke 21

Søk om prosjektmidler for 2017 Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder: * Aktiv læring * Digitale læringsformer for arbeidslivet * Digital vurdering Mer informasjoner finner du her! Fram til konferansen kan du få veiledning på telefon…

Forskning – Uke 17

Husk:   Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig. Fristen er i dag!

BIO interne frister frem mot NFR frist: 25. mai

 1. april: Utlysning forventes offentliggjort
 2. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no
 3. april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

2.-11. mai:        Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

12.-18. mai:      Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

 1. mai: Gjennomføring av endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

Forskning – Uke 16

Husk: Informer instituttet om du planlegger å søke. Fristen er i dag! BIO interne frister frem mot NFR frist: 25. mai 13. april: Utlysning forventes offentliggjort 22. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no. 29.april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no 2.-11. mai: Utarbeidelse av budsjett med BIO…

Forskning – Uke 14

Forskningsrådet advarer mot forskningsmagasiner med betalt innhold.

Les mer på UiBs nettsider for ansatte

 

BIO interne frister frem mot NFR (FRIPRO) frist: 25. mai

 1. april: Utlysning forventes offentliggjort
 2. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no
 3. april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

2.-11. mai:        Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

12.-18. mai:      Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

 1. mai: Gjennomføring av endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

OBS:  Endringer i årets FRIPRO-utlysning: Les mer

 • Økt ramme
 • Krav til prosjektleders arbeidsinnsats: minst 25 % for førstestillinger og minst 50 % for forskere
 • Intervjuer av unge forskertalenter
 • Utenlandsstipend utvides til å gjelde prosjektledere for unge forskertalent-prosjekter. Tidligere var denne ment for stipendiater og postdoktorer lønnet av NFR.

Forsking – Veke 11

Stipend for utvikling av nye forskingsprosjekt

UiB Global tilbyr tre stipend for utvikling av forskingssøknadar. Søknadsfrist er 22. april 2016. Les meir her.

 

BIO interne frister frem mot NFR (FRIPRO) frist: 25. mai

 

13. april: Utlysning forventes offentliggjort

22. april: Åpne og del e-søknaden din med BIO administrativt ansvarlig: synnove.myhre@uib.no

29. april: Informer BIO om du planlegger å søke – sjoukje.kuipers@uib.no

2.-11. mai: Utarbeidelse av budsjett med BIO økonomi. Budsjettene må være utarbeidet iht TDI -modellen – thomas.hugoy@uib.no

12.-18. mai: Prosjektbudsjett og formalia ferdigstilles fortløpende

18. mai: Gjennomføring av endelig budsjett – thomas.hugoy@uib.no

 

Vennligst respekter de interne BIO fristene. Dersom du trenger en utvidelse for noen av de ovennevnte, vennligst gi beskjed til Sjoukje og/eller Thomas.

Forskning – Uke 10

Utlysningskalender er oppdatert.

Nytt denne uken:
01.04.16        BKK-UIB Samarbeidsavtalen – Midler til Studentstipend & Forskningsprosjekter
05.04.16        Novo Nordisk Fonden – Exploratory pre-seed grants
15.04.16        UIB-SPIRE – Midler for internasjonale nettverks-/partnerskapssamarbeid & Gjesteforskermidler
25.05.16        NFR INTPART
31.05.16        EuroMarine 2016 Call for Proposals

Forsking – Veke 9

WUN konferanse, symposium og workshops i Maastricht, 2.-4. april 2016

UIB er medlem av Worldwide Universities Network (WUN). I samband med det kommande WUN årsmøtet, arrangerast det fleire faglege konferansar, symposium og workshops i Maastricht i tida 2.-4. april 2016. Program for kvart enkelt WUN arrangement finnast på nettsida til WUN.

Påmeldingsfrist: 24.03.2016. Meir info.

 

NORHED konferanse om “Kunnskap for Utvikling» i Oslo, 6.-7. juni

Denne konferansen er open for alle og temaet bør vera interessant for mange:

The conference will have a broad focus on topics such as university partnerships, the role of universities for development, linkages between higher education and development, the geography and power of knowledge, gender and diversity in higher education and research, and the role of higher education and research for the SDG agenda.

Påmeldingsfrist 15.03.2016 Meir info.

Forskning – Uke 8

SIU Informasjonsmøte om partnerskapsprogram 2016 Informasjonsmøtet i Bergen finner sted på UIB 07.04.16 (11.30-15.30). Møtet er åpent for alle potensielle søkere innenfor de følgende aktuelle programmene: Program for samarbeid med utviklingsland Samarbeid om høyere utdanning i Eurasia Partnerskapsprogram med Nord-Amerika UTFORSK INTPART CAPES-SIU-programmet Nordområdeprogrammet Nordisk-russisk samarbeid Påmeldingsfrist: 30.03.2016 Mer info