BIO-info

Kategori: Kommende aktiviteter

Kommende aktiviteter -Uke 25

Mastereksamer  Imelda Riti Rantty: Delousing With Hydrogen Peroxide – Skin, Gill And Esophagus Responses And Repair In The First Three Weeks After Treatment Imelda Riti Rantty holder mandag 27. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i havbruksbiologi. Veileder: Karin Pittman. Internsensor: Mark Powell. Sensor: Geir Lasse Taranger, HI Tid og sted: Mandag 27. Juni, kl.…

Kommande aktiviteter – Veke 24

Finansieringsmuligheter

Bergen Teknologioverføring inviterer til informasjonsmøte om FORNY2020 og BIOTEK2021 21. juni. Les mer her.

FORNY2020: program that is designed to trigger the value-creating potential of projects conducted at publicly-funded research institutions.

BIOTEK2021: aims to contribute to further development of acquired research results and ideas from earlier biotechnological research and bio prospecting towards commercial application.

 

Disputas Ranveig Ottøy Olsen:  «Flow cytometry detection of phytoplankton in UV disinfected water. Implications for ballast water treatment and analysis»

Veil.: Friederike Urbassek Hoffmann, Ole-Kristian Hess-Erga, Ingunn A. Hoell

Bedømmelseskomite: Professor Louis Peperzak, Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ), Nederland, Seniorforsker  Mathilde Skogen Chauton, SINTEF Fiskeri og havbruk AS, Professor Jorun K. Egge, UiB

Leder av disputasen: Professor Arne Skorping, Universitetet i Bergen

Mandag 20. juni 2016, kl. 12.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Disputas Tone Aspevik:   «Fish protein hydrolysates based on Atlantic salmon by-products – Enzyme cost-efficiency and characterization of sensory, surface-active and nutritional properties»

Veil.: Åge Oterhals, Nils-Kåre Birkeland

Bedømmelseskomite Instituttleder  Oscar Martínez Alvarez, Spanish National Research Council, Spania, Professor Turid Rustad, NTNU, Professor Ragnar Nortvedt, Haukeland Universitetssjukehus

Leder av disputasen: Professor Anders Goksøyr, Universitetet i Bergen

Tid og sted: Tirsdag 21. juni 2016, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Ph.d forelesning, selvvalgt emne  Katrine Lekang

Tittel: Marine Biodiversity and Ecosystem Functionality

Bedømmelseskomite: Professor Dag Aksnes, Postdoc Anders F. Opdal

Tid og sted: Mandag  20. juni, kl. 14:15, Lille auditorium, datablokk, Høyteknologisenteret, Thormøhlens gt. 55

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen  – Victoria A. Fløgum: Vaksinering av berggylt (Labrus bergylta) mot Aeromonas salmonicida A-lagstype V og VI.

Victoria A. Fløgum holder mandag  20. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Veileder: Øyvind B. Vågnes, Duncan Colquhoun . Internsensor: Ivar Hordvik. Sensor: Stein Mortensen, HI.

Tid og sted: Mandag 20. Juni , kl. 14:15, Kursrom 439C1, 4 etasje, Molkylærbiologisk institutt.

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen  – Malene Waage Skår: Anestesi av oppdretta rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.)

Malene Waage Skår holder tirsdag  21. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Fiskehelse.

Veileder: Gyri T. Haugland, Heidrun Wergeland.  Internsensor: Svein Rune Erga. Sensor: Anders Mangor-Jensen, HI.

Tid og sted: Tirsdag 21. Juni , kl. 10:15, Lille auditorium, HIB.

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen – Andreas Grødem: Sexual size dimorphism of bark and ambrosia beetles

Andreas Grødem, Lektorprogrammet, holder mandag 20. juni  avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – evolusjonsøkologi

Veileder: Lawrence Kirkendall

Eksternsensor: Odd Jacobsen, HiB

Internsensor: Jeppe Kolding

Tid og sted: 20. juni  kl 14:00 på K3

Alle interesserte er velkommen.

 

Mastereksamen – Hrafnhildur Eva Olafsdottir og Hilde Berge:  Application of shark IgNAR (New Antigen Receptor) in biomedicine

Hilde Berge og Hrafnhildur Olafsdottir holder tirsdag 21. juni felles avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – Mikrobiologi

Veiledere: Audun Helge Nerland, Vidar Bakken, Ruth-Anne Sandaa

Eksternsensor: Craig Morton, HI

Internsensor: Ivar Hordvik

Tid og sted:  20. juni kl 11:00 på seminarrom K3 (Biologen, B-blokken, 1. etasje)

Alle interesserte er velkommen.

 

 

Mastereksamen – Nabbanja Resty: Trends and dynamics of the Mukene (Rastrineobola argentea) fishery on Lake Victoria, Uganda using catch and effort data

Nabbanja Resty holder torsdag 23. juni avsluttende presentasjon av sin masteroppgave i Biologi – Fiskeribiologi og forvaltning.

Veileder: Jeppe Kolding

Eksternsensor: Ian Bryceson, NMBU

Internsensor:  Dag Aksnes

Tid og sted: 23. juni kl 12:15 på K3

Alle interesserte er velkommen.

Kommende aktiviteter – Uke 23

  Disputas Julia Endresen Storesund: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Julia Endresen Storesund disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Veilere: Ruth-Anne Sandaa, Lise Øvreås, T. Frede Thingstad og  Jessica L. Ray. Bedømmelseskomite: Førsteamanuensis Ian Hewson (Cornell University, USA),…

Kommande aktivitetar – Veke 22

«RRI-matchmaking» for Digitalt Liv Norge

Måndag, 20. juni vil gruppa for «Responsible Research and Innovation” (RRI) ved Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) organisere eit RRI-møte for forskarar som planlegg å søke om midler under DLN-paraplyen. Møtet vert heldt i Bergen, frå kl 9-12, etterfylgt av lunsj. Registrer deg innan 10. juni, det er plass til 20 deltakarar. Spørsmål kan rettast til asle.kiran@ntnu.no. Les heile abstraktet her.

 

Linux-seminar

Her er ei påminning om Linux-seminaret («Linux. What on Earth does it have to do with penguins?») som vert helde av Bry Wilson.

Onsdag, 8. juni, kl 1400-1430
Biologi B-blokk, rom K3/K4

Kommende aktiviteter – Uke 21

Hvorfor bruke Linux! 

Se innlegg: Linux_Seminar_BWilson

 

Disputas Bernadette Pree: Beiting på havets minste organismer.

Bernadette Pree disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Predation in the marine microbial food web – Challenging models with experimental results»

Veileder: Tron Frede Thingstad, Aud Larsen og Jorun Karin Egge

Bedømmelseskomite: Professor Dag O. Hessen, Universitetet i Oslo, Professor Agneta Andersson, Umeå University, Sverige, Professor Dag Aksnes, BIO

Leder av disputasen: Professor Lise Øvreås, Universitetet i Bergen.

Tid og sted: Torsdag 2. juni 2016, kl. 10.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55

Mer informasjon kan finnes her!

Pree Bernadette

Bernadette Pree. Bilde tatt av Bernadette Höritzauer

 

Alle interesserte er velkommen!

 

Gjesteforelesning med Dag Olav Hessen 

Dag Olav Hessen er Norsk biolog, kjent for sitt arbeid innen økologi og evolusjon. Han er også kjent for popular vitenskap gjennom bøker og media.

Hessen vil gi en gjesteforelesning på junk DNA: «Er det en rolle for ikke-kodende DNA, og hvorfor organismer har en slik enorm variasjon i genomstørrelse »

Tid og sted: Onsdag 1. juni, 13:15-14:15, HIB (Thormøhlensgate 55), stort auditorium.

Picture1

Dag Olav Hessen

Alle er hjertelig velkommen!

 

Foredrag med Anne-Will Harzing 

I dagens forskningsmiljø, er våre resultater – som forskere og institusjoner – stadig vurdert. Antallet siteringer er kjernen av mange slike vurderinger.

Vi er glade og stolte over å informere deg om at Anne-Wil Harzing, professor i internasjonal ledelse ved Middlesex University, Storbritannia, skal besøke Bergen i juni.

Hun vil presentere et foredrag med tittelen «Citation metrics versus peer review».

Tid: Onsdag 22. juni, 12:15

Sted: Kantinen på Havforskningsinstituttet, Nordnesgaten 50, 5005 Bergen

Informasjon om Anne-Wil finnes på hennes hjemmeside.

I tillegg vil være rundebordsdiskusjoner, som er ment å gi publikum mer innsikt i bruk av sitatberegninger.

 

Alle er velkommen til foredraget!

 

Kommende aktiviteter – Uke 18

 

Ph.d. prøveforelesning Julia Endresen Storesund: Microbial biogeography in the ocean, state of the knowledge and driving mechanisms.

Bedømmelseskomite: Forsker Ida Helene Steen (leder), Postdoc Steffen Leth Jørgensen, and førsteamanuensis Håkon Dahle.

Tid og Sted: Onsdag 4 mai kl. 10.15. Lite Auditorium, Høyteknologisenteret

 

Alle interesserte er velkommen.

 

Disputas Marta Eide: «Fiskelever kan avsløre miljøgifter»

Marta Eide disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Experimental systems for studying toxicological responses in teleost species»

Veileder: Anders Goksøyr, Odd André Karlsen, Pål Puntervoll og Pål Olsvik.

Bedømmelseskomite: Professor Helmut Erich Segner (Centre for Fish and Wildlife, University Bern, Switzerland), Professor Juliette Legler (Institute of Environment, Health and Societies Brunel University London, UK) og Professor Jon Vidar Helvik (Universitetet i Bergen).

Leder av disputasen: Professor Arild Folkvord (Universitetet i Bergen).

Tid og sted: Mandag 9. mai 2016 kl. 10.15, Auditoriet, VilVite, Thormøhlens gt. 51.

Mer informasjon finnes her!

eide_marta

Alle interesserte er velkommen.

Valg til Instituttrådet gruppe B (midlertidig ansette) og D (Studenter)

Valg, Instituttrådet, gruppe D (studenter)

Det skal nå avholdes valg i gruppe D til instituttrådet ved Institutt for biologi. Gruppe D er studenter tilknyttet Institutt for biologi. Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer. Funksjonsperioden i instituttrådet er ett år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater

Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18 mai kl. 1500. Forslag skal sendes eller leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslaget må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe D. Det må inneholde minst en og høyst seks kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Dato for valget

Valget vil foregå i perioden 1-8 juni. Valget avvikles elektronisk som preferansevalg jf. § 7 og 9.

 

Valg, gruppe B, Instituttrådet

Gruppe B er midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger. Det skal velges 1 medlem og 3 varamedlemmer. Funksjonsperioden er 1 år; 01.08.2016 – 31.07.2017. Valget avvikles i.h.t universitetets valgreglement.

Forslag på kandidater
Fristen for å fremme forslag på kandidater er 18.mai kl15:00. Forslag sendes/leveres til valgstyrets sekretær Nina Hølland. Forslag må være underskrevet av minst tre stemmeberettigede i gruppe B. Det må inneholde minst en og høyst fire kandidater (ikke i prioritert rekkefølge). De foreslåtte må være valgbare. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Stemmerett og manntall
Du må selv sjekke at du står i manntallet. Klagefristen er 6 mai. For å ha stemmerett og være valgbar til instituttrådet, må man være tilsatt før 1. mars 2016 i minst 50 % stilling. Tilsatt som er valgbar har plikt til å ta imot valg og til å fungere i vedkommende verv. Den som har hatt et verv, kan nekte gjenvalg for en like lang periode som vedkommende har tjenestegjort sammenhengende i dette. Foreslås kandidat som kan kreve seg fritatt fra valg, skal forslaget vedlegges skriftlig samtykke fra denne, jf. § 10. Når tungtveiende arbeids- eller velferdsmessige grunner tilsier det, kan valgstyret etter søknad frita en foreslått kandidat fra å stille til valg.

Dato for valget
Valget vil foregå i perioden1-7 juni. Valget vil avvikles elektronisk og som preferansevalg jfr. § 7 og 9.

Mvh

Valgstyret

Kommende aktiviteter – uke 16

Ph.d. prøveforelesning Liv Sandlund:

Tittel: «The physiological role of GPCR signaling in arthropods »

Evalueringskomite: Professor Ivar Hordvik, Professor Jon Vidar Helvik, Professor Ivar Rønnestad

Tid og sted: Mandag 25. april kl. 14:15, Stort auditorium, datablokken, HIB.

Ph.d. prøveforelesning Marta Eide:

Tittel: «Epigenetic regulation – a new factor in toxicology»

Evalueringskomite: Professor Jon Vidar Helvik, Forsker Anna Zofia Komisarczuk, Forsker Bjørn Einar Grøsvik

Tid og sted: Onsdag 27 april, kl. 14:15, Stort auditorium, datablokken, HIB.

 

Disputas Endre Grimsbø:  «Målemetodar for dyrevelferd og optimalisering av slakteprosedyrar for fisk»

Veiledere: Ragnar Nortvedt, Erling Hammer og Anders Mangor-Jensen

Bedømmelseskomite: Professor Anders Kiessling (Swedish University of Agricultural Sciences), Senior Research Scientist Ulf Gøran Erikson (Sintef  Fiskeri og Havbruk) og Professor Audrey Geffen, (Universitetet i Bergen).

Leder av disputasen: Professor Sigurd Stefansson, Universitetet i Bergen

Tid og sted:  Torsdag 28. april 2016, kl. 12.15, Stort auditorium, Høyteknologisenteret.

Grimsb++_Endre

 

Mastereksamen – Anette Olafsen: «The importance of feeding in determining the sensitivity of benthic invertebrates to future climate change in the tunicate species Ciona intestinalis».

Anette Olafsen presenterer sin masteroppgave i Marinbiologi, marin biodiversitet

Veiledere: Svein Rune Erga, Raymond Bannister.

Intern sensor: Anne Gro Vea Salvanes.

Sensor: Sissel Andersen, HI.

Tid og sted: Onsdag 27. april, kl. 12:15, Seminarrom K1, Biologen.

 

Alle interesserte er velkommen!

 

 

Velkommen til horisontforedrag 3. mai i Universitetsaulaen:

SFF-senterleder ved Birkelandsenteret Nikolai Østgaard – «Terrestrial gamma-ray flashes – the most energetic photon phenomenon in the atmosphere»

Fra kl. 15.45 er det lett servering i forkant av foredraget som begynner kl. 16.15.

For mer informasjoner om foredraget klikk her! Facebook siden!

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Immunologiens dag 2016!

Norsk selskap for Immunologi (NSI) i Bergen skal arrangere immunologiens dag 29.april (se vedlegg: Immunologiens dag 2016v2 ).

Møtested: Auditorium B302, Sentralblokken Haukeland Universitetssykehus.

Møtet tilpasset alle interesserte.