BIO-info

Kategori: Ledige stillinger

Ledige stillingar – Veke 38

Ledige stillingar som forskar i Tromsø

Ei stilling er i regi av Havforskningsinstituttet (HI) og omhandlar bestandsundersøkelser av sel. Les meir om utlysinga her.

Ei anna stilling er i regi av Norsk Polarinstitutt under seksjon for miljøgifter. Les meir om utlysinga her.

Ledig stilling i Bangor, Storbritannia

Det er ei stilling ledig som forelesar i Molecular Ecology and Genomics i Bangor, Storbritannia. Les meir her.

 

 

Ledige stillinger – Uke 37

Fagbokforlagets skrivestipender

Skriv for studenten!
Fagbokforlaget tildeler skrivestipender for inntil 250 000 kroner årlig. Med det rette prosjektet kan hele eller deler av stipendet bli ditt. Skrivestipendet tildeles etter søknad og prosjektskisse, og forutsetter utgivelse på Fagbokforlaget.

I tillegg til stipend får du tilgang én av forlagets skrivestuer i Sopot (Polen), på Vigmostad (Lista) eller i Myrkdalen (Voss). Stipendet er øremerket skriveprosjekter som skal produsere nyskapende grunnleggende lærebøker for fag i høyere utdanning, fortrinnsvis på bachelornivå.

Fagbokforlagets skrivestipender administreres av redaksjon for høyere utdanning. Les mer om hvordan du søker her.

Søknadsfrist 1. oktober !

Ledige stillinger – Uke 25

 

PostDoc stilling

Virus Genomics and Ecology the Bigelow Laboratory for Ocean Science søker kandidat som er kvalifisert og motivert til å utvikle og anvende et standardisert protocol for kultur-indipendent – ‘Single Virus Genomics’. Søkere må ha doktorgrad i miljø mikrobiologi / virologi, marine fag, oseanografi, eller lignende felt.

Stillingen vil i utgangspunktet være 1,5 år, med mulighet for forlengelse.
Startdato vil være i oktober 2016 eller tidligere.

Mer om stillingen finnes her: Martinez Martinez_SVG_postdoc advert

 

 

Ledig stilling – Uke 23

  Tre års PostDoc stilling  Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Institutt for biovitenskap i Oslo søker Postdoktor med stor empirisk bakgrunn og en stor interesse for sosio-økologiske systemer. Kandidaten vil samarbeide med NATCOOP teamet ved Universitetet i Heidelberg, Tyskland.  Søkandsfristen er 22. juni Mer informasjoner om stillingen finnes her!          

Ledige stillinger – Uke 21

Tre års stipendiatstilling  Norsk institutt for vannforskning (NIVA), i samarbeid med CERAD-Centre for Environmental radioaktivitet, tilbyr en 3-årig stipendiatstilling. Kandidaten skal studere effekter og risiko av ioniserende strålinger, også flere stressfaktorer i vannlevende organismer. Kandidaten vil hovedsakelig jobbe på NIVA, men vil også samarbeide med forskere fra andre institusjoner innen CERAD. Søkandsfristen er 15. juni 2016. For mer informasjoner…