BIO-info

Category: Ukens Bilde

Utvalde bilete – Veke 34

Fisk i fryseboks

fisk i fryseboks

Eit underleg skue frå BIO325 sitt feltkurs på Espegrend, der eit forsøk på midlertidig konservering av fisk i fryseboks har skapa eit kunstverk utan like! Foto: Mari Vold Bjordal. Utforming: Aurelien Delaval.

Stemningsrapport frå Østerbø

Stemningsrapport

Stemningsrapport frå feltkurs med BIO102. Foto: Aage Paus.

Utvald bilete – Veke 22: Kursdeltakarar

bilde veke 22

MBD-forskarar ved “The Genome Analysis Centre” (Storbritannia)

Førre veke deltok Kenneth Meland, Francisca Carvalho og Joana Xavier i eit intensivt kurs ved “The Genome Analysis Centre” i Norwich. Kurset fokuserte på molekylære og analytiske aspekt ved metoder for genotyping-ved-sekvensering (GBS), og fulgte deltakarane heilt frå studiedesign og strategi og gjennom berekningar og resultattolking. Dei tileigna ferdigheitene vil verte nytta i fleire prosjekt som for tida føregår ved gruppa for Marin Biodiversitet, og vil verte gjennomført ved å nytte NGS-fasilitetar i Biodiversitet Lab (BDL).

Utvald bilete – Veke 19: Minisymposium

IMG_4126

Syv masterstudenter fra forskergruppen Marin BioDiversitet (MBD) deltok i et minisymposium arrangert av gruppens ansatte tirsdag 10. mai. Studentene dekket en stor bredde av tema fra forvaltning, dyphavsøkologi, biodiversitet, taksonomi, systematikk, evolusjon og funksjonell morfologi. Noen studenter er klare til å levere masteroppgaven og benyttet symposiet til å trene til eksamen og få noen gode innspill, mens andre har knapt fått tid til å sette seg inn i temaet og benyttet anledningen til lufte tanker og ideer.

Bilde: Nickolas James Hawkes presenterer sin oppgave «Epibenthic megafauna associated with Vazella pourtalesi sponge grounds in the Emerald basin». Foto: David Rees