BIO-info

Kategori: Ukens nyhet

Utvald nyhende – Veke 34

Små fisk kan spele stor rolle i Afrika

Småfisk som formeirer seg raskt kan vera eit viktig verkemiddel i kampen mot underernæring i dei fattigaste delane av verda. Det er konklusjonen i ein FN-rapport, der Jeppe Kolding frå UiB har vore førsteforfattar. Les meir her.

Saka var eit innslag på NRK Ekko (P2) tysdag denne veka. Dette kan du høyre her (startar ved 58m18s).

SMÅFISK MED STORT POTENSIALE: Betre utnytting av fiske i tørre regionar kan få mykje å seie i land sør for Sahara. Professor Jeppe Kolding er førsteforfattar på ein FN-rapport som konkluderer med at ein bør satse på fisk i tillegg til landbruk.

Småfisk med stort potensiale. Foto: Jeppe Kolding

Ukens nyhet – Uke 21

 

Mandagen 16. mai ble John Birks innkalt som en Corresponding Fellow av Royal Society of Edinburgh. Han ble introdusert av sin hovedforslagstiller, professor Des Thompson. Han signerte boken og ble presentert med sin sertifikat av Presidenten, professor Dame Jocelyn Bell Burnell. Etter det ga han en kort takketale. En Corresponding Fellow tilsvarer en Honorary Fellow, men bor ikke i Storbritannia.

 

Birks Harry_MG_6873

John Birks

Torsdagen 19. mai, Alistair Seddon holdt Rick Battarbee Foredraget i University College London; Ecological Time Machine. Rick Battarbee Forelesningene er en navngitt rekke fremstående forelesninger satt opp for å hedre Professor Emeritus Rick Battarbee ved Ecological Change Research Centre ved UCL. Stort publikum nytte foredraget som ble avslutt med vinservering.

Alistair time machine RWB lecture 20160519_1

Alistair Seddon

Ukens nyhet – Uke 17: Laksesimulator og digital hjerne i nytt forskningssenter

Data møter gener i Senter for digitalt liv.

Ukens nyhet – Uke 16: Her skal CO2 verta til fiskefor

Til hausten skal det stå klart eit pilotanlegg på Mongstad der ein skal bruka CO2 til å laga biomasse.

Dermed kjem det første handfaste resultatet av eit arbeid som har pågått i mange år med å sjå på korleis ein kan utnytta CO2-utsleppa til noko nyttig. Råstoffet skal det nye testanlegget frå Technology Centre Mongstad (TCM), som driv utprøving av ulike teknologiar for å skilja ut CO2 frå røykgassen frå raffineriet og det gassdrivne varmekraftverket.

I testanlegget skal ein så med bruk av alt utprøvde metodar for oppdyrking av mikroalgar, prøva ut om det er mogleg å produsera ein biomasse med Omega 3-feittsyrer, som igjen kan brukast til fiskefor i oppdrettsnæringa.

Les mer om satsningen i Strilen

Utvald nyhende – Veke 15: Kan hindre ny godsterminal

Kommunen vil bygge en ny godsterminal på Haukås. Der bor det elvemuslinger som myndighetene allerede bruker millioner av kroner på å verne.

IDYLL: Her styrer kommunens miljøsjef Håvard Bjordal og professor Per Jakobsen på i Haukåselven. – Vi har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på elvemuslingene, sier Jakobsen. FOTO: MAGNUS JOHAN STEINSVÅG

BERGEN: – Når Julius Cæsar sin hær kunne invadere England for å få tak i denne muslingen allerede 55 år før Kristus, så må vel Bergen kommune sin fagetat også kunne anse den for verdifull, sier Per Johan Jakobsen.

Han er professor ved Universitetet i Bergen og arbeider med «oppdrett» av elvemuslinger på et eget anlegg for dem på Austevoll.

Les mer i BAs artikkel 

Ukens nyhet – Uke 14: GBIF data – en viktig ressurs

Åpne og tilgjengelige stedfestede artsdata fra såkalte samledatabaser er en viktig ressurs i forvaltning, forskning og utdanning.En ny masteroppgave fra Universitetet i Bergen er et godt eksempel på betydningen av denne type data i utdanning.

Bahar Mozfar er masterstudent ved Ecological and Environmental Change Research Group (EECRG) på Institutt for biologi, Universitetet i Bergen. Hun har gjort et omfattende feltarbeid, og registrert og artsbestemt humler i ulike habitat i store deler av Sør-Norge. I løpet av feltarbeidet sitt artsbestemte Mozfar totalt 1089 humler. Det ble funnet 26 arter på i alt 199 lokaliteter.Etter feltarbeidet sammenlignet Mozfar egne funn med 33 484 data om funn av humler som er registrert i databasen til Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Dette ble gjort for å finne utom data fra GBIF samsvarte med egne funn med hensyn til artenes  utbredelse.

Les mer på Artsdatabankens nettsider

Ukens nyhet – Uke 13: Vi bør gjøre noe med undervisningen

Studenter vil ha forelesninger, og at de legges ut på nett. Men hva lærer de da – egentlig?

Les mer fra Øyvind Fiksen, Arild Raaheim og Lukas Jeno i BT