BIO-info

Category: Uncategorized

Jubilant

Professor T. Frede Thingstad, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen, fyller 70 år 21. desember 2016 og går dermed av med alderspensjon. I den anledning ønsker forskningsmiljøet i Bergen å hedre Frede for hans banebrytende forskning ved å arrangere et åpent vitenskapelig seminar som vil finne sted 2. desember fra kl 10:00 til 15:00 på VilVite.

Frede er en av verdens fremste forskere innen marin mikrobiell økologi og hans arbeid med utformingen av konseptuelle og matematiske modeller av det mikrobielle næringsnettet har hatt stor innflytelse på forskningsfeltet. I 1983 var han sentral i utformingen av konseptet «The Microbial Loop» som førte til et paradigmeskifte innen fagfeltet og i 1997 lanserte han «Killing- the-Winner» som et sentralt begrep for å beskrive sammenhengen mellom prosesser og aktører i den marine mikrobielle næringskjeden.

For å hedre Frede har vi inviterte fire internasjonalt anerkjente forskere og utfordret dem til å belyse Fredes arbeid fra ulike perspektiv. Disse forskerne er:

  • Farooq Azam (Scripps Institution of Oceanography): Marin mikrobiologi
  • Forest Rohwer (San Diego State University): Molekylær økologi og «omics»
  • Christiane Lancelot (Université Libre de Bruxelles): Økosystemmodeller og teori
  • Dag O Hessen (Universitetet i Oslo): Generell biologi og evolusjon

Frede Thingstad

Ledige stillingar – Veke 38

Ledige stillingar som forskar i Tromsø

Ei stilling er i regi av Havforskningsinstituttet (HI) og omhandlar bestandsundersøkelser av sel. Les meir om utlysinga her.

Ei anna stilling er i regi av Norsk Polarinstitutt under seksjon for miljøgifter. Les meir om utlysinga her.

Ledig stilling i Bangor, Storbritannia

Det er ei stilling ledig som forelesar i Molecular Ecology and Genomics i Bangor, Storbritannia. Les meir her.

 

 

Minneord – Curt Endresen

Det var med stort vemod vi mottok beskjeden om at Curt Endresen var gått bort 25. august 2016, 74 år gammel. Han har betydd mye for mange studenter og kollegaer på de stedene han har hatt sitt virke. Før han begynte med forskning på fisk hadde han 21 års fartstid fra Det medisinske fakultet, Avdeling for mikrobiologi og immunologi. Forskningen i disse årene omfattet særlig humanpatogene virus og immunologi. I 1985 hadde han en viktig rolle som nestleder, sammen med primus motor Kjell Kleppe, da Felleslaboratorium for bioteknologi ble opprettet. Årene som fulgte var en pionertid for etablering av moderne molekylærbiologiske metoder innen ulike felter, og ble kimen til opprettelsen av ulike forskningssentra i Bergen seinere. Da Kjell Kleppe døde i 1988 overtok Curt Endresen som styrer. I 1990 flyttet Felleslaboratorium for bioteknologi fra lokalene på Haukeland inn i det nybyggede Høyteknologisenteret på Marineholmen. Etter kort tid i disse lokalene ble Curt Endresen ansatt som professor i Fiskehelse, og avdelingen som han da ble leder for ble lagt under Institutt for fiskeri- og marinbiologi. Allerede fra tiden ved Felleslaboratorium for bioteknologi engasjerte han seg i fiskesykdommer, vaksineutvikling og fiskens immunsystem, i nært samarbeid med forskere i vaksinefirmaet Norbio. Koblingen med private aktører i akvakulturnæringen har seinere blitt viktigere og viktigere. Fiskehelsestudiet som ble bygd opp de neste årene økte i popularitet. Etter hvert ble søknaden større enn antallet studenter som kunne tas opp hvert år. Curt Endresen var en populær veileder for hovedfagstudenter og doktorgradsstudenter, og som foreleser på kurs. Hans spesialfelt var immunologi og virologi. Han var også sakkyndig i rettsaker som omfattet vaksinebivirkninger på mennesker, og han hadde samarbeid med forskere på Haukeland universitetssykehus om allergi mot fisk. Mange stipendiater har avlagt sin doktorgrad i fiskehelserelaterte problemstillinger i årenes løp. Curt Endresen bød på seg selv og var svært godt likt av studenter og kollegaer. De trengte ikke å være redd for å komme med spørsmål til han, og han hadde alltid et svar. Han var raus når det gjaldt å unne andre æren for forskningsresultater. Internasjonale kontakter uttalte sin faglige respekt for han. Selv sa han litt spøkefullt at han skulle ønske at han var blitt historiker eller noe lignende i stedet. Det kostet å holde tritt med den rivende utviklingen innen de forskningsfeltene han engasjerte seg i. Han viste et dypt engasjement for hver og en, noe som kunne være krevende i et forskningsmiljø hovedsakelig basert på eksterne midler, usikkerhet og stadig jag etter nye prosjekter. Desto mer vil vi takke ham for at han tok spranget fra forskningsfronten innen medisinsk forskning og gikk inn for oppbyggingen av fiskehelsemiljøet i Bergen. Curt Endresens iver i å ta i bruk moderne genteknologiske metoder har vist seg å være riktig. I dag er mye av sykdomsdiagnostikken på fisk basert på slike metoder, drevet av laboratorier i regi av tidligere fiskehelsestudenter fra Bergen. Genteknologien har også revolusjonert identifiseringen og karakteriseringen av nye sykdomsfremkallende mikroorganismer som stadig dukker opp i forbindelse med oppdrettsnæringen. I kombinasjon med den brede kompetansen ved Institutt for biologi har profesjonsstudiet i fiskehelse blitt en suksess.

Curt var en familiekjær  mann med stor omtanke for sine barn og barnebarn. Huset deres i Fyllingsdalen bygde han i stor grad selv. I det siste har han ofret alt for sin syke kone.

Som vert var han en framifrå kokk og var lykkelig når han kunne servere sine venner bakalao.

Curt Endresen gjorde et uutslettelig inntrykk på oss som omgikk han og han vil bli husket med gode minner og stor respekt.

For kollegaer og tidligere studenter ved Universitetet i Bergen

Ivar Hordvik og Dag E. Helland

Curt

Skrivekurs – Uke 25

Skrivekurs Vi inviterer til nytt skrivekurs 21. september for forskere som vil skrive treffsikre kronikker, blogginnlegg og andre populærvitenskapelige tekster. Alle forskere ved UiB, inkludert stipendiater, er velkommen til å søke plass på dette kurset. Vi vil denne gangen prioritere deltakere som er tilknyttet prosjekter og sentre med ekstern finansiering, for eksempel fra EUs forskningsprogrammer,…

Forsking – Uke 23

    Vi gjør oppmerksom på de nye utlysningene som ligger i utlysningskalenderen i tillegg til forskjellige informasjonsseminarer, bl.a.: 14.06.16 Søkeseminar – Utlysing av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2017 16.06.16 Informasjonsseminar UiBs søkere til INFRASTRUKTUR 20.06.16 RRI-Matchmaking for Digital Life Norway 22.06.16 Special lecture and roundtable on citation metrics and Science Evaluation   Søk om NFR FORNY2020…