BIO-info

Kategori: Uncategorized

Kommende aktiviteter – Uke 23

  Disputas Julia Endresen Storesund: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Julia Endresen Storesund disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Bacterial, archaeal and viral community structure in a deep Norwegian fjord» Veilere: Ruth-Anne Sandaa, Lise Øvreås, T. Frede Thingstad og  Jessica L. Ray. Bedømmelseskomite: Førsteamanuensis Ian Hewson (Cornell University, USA),…

Minneord – Magnar Aksland

Magnar tok Cand. real. eksamen i matematikk i 1971, og vart i 1972 tilsett som vitskapleg assistent (NAVF), og ved Universitet i Bergen (UiB) som universitetslektor ved Matematisk Institutt 1973 -1975. Vidare vart Magnar etter kvart tilsett ved Avdeling for fiskeribiologi, seinare Norges fiskerihøgskule ved UiB frå 1975 der han arbeidde som amanuensis og førsteamanuensis til han gjekk av med alderspensjon i 2012.

Magnar var matematikaren ved instituttet, og underviste i dei tyngste faga innafor moderne fiskeribiologi, der mengdemåling av bestandane, aldersfordeling, naturlig dødelegheit og data frå sjølve fisket blir sett saman i ein matematisk virtuell populasjon som kan studerast i eit modellverkty. Datamaskiner kan i dag enkelt rekne ut tilstanden i denne bestanden og finna et høveleg, – bærekraftig uttak, som formar grunnlaget for dagens kvoteråd.

Magnar var ein stringent matematikar og han forelas eit av de viktigaste kursa i klassisk fiskeribiologi; bestandsovervåking, der metodane;  akustikk, tråltokt, massemerking av fisk og egg og larve tokt vart formidla, ofte med mykje formelverk, inkludert det statistiske apparatet bak moderne surveydesign.

Vitskapleg bidrog Magnar Aksland på fagfeltet mengdemåling av fisk på eit meir grunnleggande nivå. Han argumenterte ofte for innføring av ny teknologi på et tidlig stadium, og denne innsiktsrike innstillinga hadde stor innflytelse til nytte både for forsking og for fiskerinæringa.

Magnar var en habil programmerer som svor til sin Macintosh maskin og rein C programmering.  Dei siste 10 årene fikk han attende interessa for akustikk, då han kunne lese rå-digitaliserte ekkosignal frå splittstråle ekkolodd med sin nye Mac. Her utvikla han då nye, interessante kombinasjonsmetodar mellom enkeltfisk teljing og ekkointegrering som ennå ikkje er teken i bruk på tokt. Vidare rekna han også på han den statistiske fordelen, auka presisjon,  ved å bruka multi-stråle ekkolodd på flekkvise fordelingar av stimfisk på ein elegant måte. Dette skal nå utvidast og publiserast av yngre forskarar.

Då  Magnar gikk av med alderspensjon i 2012 var han endå i svært god fysisk form, og vi rekna alle med at han ville springa rundt i fjella lenge enno.

Slik vart det ikkje.

Vener og kollegaer ved UIB og HI i Bergen vil med dette lyse fred over minna etter Magnar.

 

Egil Ona (HI /UIB)

Magnar Aksland

 

Valg: Kandidater til Instituttrådet gruppe B og D

Valg av kandidater til instituttrådet gruppe B og D   Kunngjøring av kandidater gruppe B: Innen fristen er følgende kandidater foreslått (i alfabetisk rekkefølge): Arangueren, Libe. Eggestøl, Håvard Øritsland. Heggland, Erna Irene og Røyseth,Victoria   Kunngjøring av kandidater gruppe D: Innen fristen er følgende kandidater foreslått(i alfabetisk rekkefølge): Berntsen, Cassandra Mari. Gudmestad, June. Rustand, Torborg…

Forskning – Uke 21

Søk om prosjektmidler for 2017 Norgesuniversitetet lyser ut prosjektmidler for prosjekter med oppstart i 2017, og som varer i inntil to år. Midlene skal gå til prosjekter innenfor tre innsatsområder: * Aktiv læring * Digitale læringsformer for arbeidslivet * Digital vurdering Mer informasjoner finner du her! Fram til konferansen kan du få veiledning på telefon…

Har du husket å registrere feriedager?

Husket alt før ferien?

Sommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her.

Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med personalkonsulenten ved ditt institutt.

Kommende aktiviteter – Uke 18

 

Ph.d. prøveforelesning Julia Endresen Storesund: Microbial biogeography in the ocean, state of the knowledge and driving mechanisms.

Bedømmelseskomite: Forsker Ida Helene Steen (leder), Postdoc Steffen Leth Jørgensen, and førsteamanuensis Håkon Dahle.

Tid og Sted: Onsdag 4 mai kl. 10.15. Lite Auditorium, Høyteknologisenteret

 

Alle interesserte er velkommen.

 

Disputas Marta Eide: «Fiskelever kan avsløre miljøgifter»

Marta Eide disputerer for ph.d. graden med avhandlingen: «Experimental systems for studying toxicological responses in teleost species»

Veileder: Anders Goksøyr, Odd André Karlsen, Pål Puntervoll og Pål Olsvik.

Bedømmelseskomite: Professor Helmut Erich Segner (Centre for Fish and Wildlife, University Bern, Switzerland), Professor Juliette Legler (Institute of Environment, Health and Societies Brunel University London, UK) og Professor Jon Vidar Helvik (Universitetet i Bergen).

Leder av disputasen: Professor Arild Folkvord (Universitetet i Bergen).

Tid og sted: Mandag 9. mai 2016 kl. 10.15, Auditoriet, VilVite, Thormøhlens gt. 51.

Mer informasjon finnes her!

eide_marta

Alle interesserte er velkommen.

Marin oppstart

Universitetsstyret vedtok torsdag at ansvaret for universitetets marine satsing skal ligge ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. La oss håpe og tro at det kan bli en manifestering av et potensiale for marine aktiviteter på tvers av faggrenser både innenfor og utenfor fakultetet.

De to største nye prosjektene ved BIO (sett bort fra senterprosjektene) er også marine. I forrige uke var det kick-off møte for SpongES-prosjektet (Horisont 2020) som Hans Tore Rapp er koordinator for. Denne uken var det dCod 1.0-prosjektet (Digitalt Liv, NFR) som undertegnete leder som ble blåst i gang. Tverrfaglig samarbeid mellom biologer, bioinformatikere og matematikere gir spennende muligheter, men også utfordringer i å lære hverandre å kjenne og forstå når vi skal snakke fag med hverandre.

Ukens nivå 2-liste inneholder fire publikasjoner. Det er et antall vi gjerne vil se oftere. Vi gratulerer John Birks og Hilary Birks med artikkel i New Phytologist, Joachim Töpper og Vigdis Vandvik og medforfattere i Global Change Biology, Håkon Dahle med flere i Geochemistry Geophysics Geosystems, og Arne Skorping, Knut Helge Jensen, Adele Mennerat og Göran Högstedt som har landet en spennende historie i American Naturalist.

Hilsen Anders

IMG_1912